Blockademia

Još jedna aplikacija, koja dolazi sa Hrvatskog tla... Očito apsurdistansko okružje, daje ljudima sa ovog prostora toliko ideja, da sa novim tehnologijama, samo siju riješenja...


Evo što kažu o sebi:

"Blockademia je novi Proof-of-truth sustav provjere verifikacije dokumenata koji koristi Cardano blockchain tehnologiju. Blockademia sustav omogućuje Izdavačima izdavanje dokumenata poput diploma, certifikata, atesta itd. na originalan, brz i jednostavan način, a

krajnjim korisnicima provjeru istih koristeći Blockademia web ili mobilnu aplikaciju.


Naša misija je omogućiti pristup istini, zaustaviti trend krivotvorenja dokumenata i učiniti svijet boljim mjestom za sve. "




2 views0 comments

Recent Posts

See All