Sok od kupina

Prirodan sok od kupina, dobiven postupkom kombinacije parenja i prešanja, tako da nema krutih ostataka, sok je pasteriziran, nije bistar,...